Russia’s Warplanes Vol.1

Autor: admin1

November 18th, 2016

ru-naslovna-800wRussia’s Warplanes Vol.1

Autor: Piotr Butowski

Izdavač: HARPIA Publishing

ISBN 978-0-9854554-5-3

Jezik pisanja: engleski

Ruska vojna avijacija je oduvek privlačila veliku pažnju vojnih vazduhoplovnih stručnjaka i analitičara kao i ljubitelja vazduhoplovstva. Razlog za to svakako leži u kvalitetu i raznovrsnosti vazduhoplovne tehnike koja se upotrebljavala i koja se još uvek  upotrebljava u ruskom vazduhoplovstvu. Rusija i SAD su jedine zemlje koje imaju tehničko-tehnološki kapacitet da pokriju sve svoje potrebe u vojnom vazduhoplovstvu iako obe ove zemlje imaju i široku saradnju sa drugim zemljama po pitanju zajedničkih projekata.

HARPIA Publishing je prošle godine (2015) izdala prvu od dve knjige iz odličnog serijala knjiga pod nazivom „Russia’s Warplanes“. Autor ovih knjiga je Piotr Butowski, jedan od nesumnjivo najboljih poznavalaca ruskog vazduhoplovstva danas. U prvom tomu (Volume 1) čitalac dobija na uvid mnoge informacije o vazduhoplovima koji su trenutno u upotrebi u ruskom i drugim, stranim vazduhoplovstvima. Knjiga je podeljena na sledeća poglavlja u kojima su obrađeni sledeći vazduhoplovi:

 

Poglavlje 1: Borbeni avioni (Tactical Combat Aircraft)

-Mikojan MiG-29, MiG-29K (MiG-29M, MiG-35) i 31

-Suhoj Su-24M,  Su-25, Su-27, Su-30 (Irkutsk line),  Su-30 (Komsomolsk-on-Amur line), Su-33, Su-34, Su-35 i Suhoj T-50

U ovom poglavlju, poseban dodatak predstavlja pregled budućih projekata kao što su Mikojanovi Gonshchik, LMFS (E-721) i PAK DP i Suhojevi PSSh Shershen i URBIK Okhotnik.

 

Poglavlje 2: Borbeni i transportni helikopteri  (Attack and Transport Helicopters)

-Kamov Ka-29, Ka-50 i Ka-52

-Mil Mi-8,Mil Mi-24, Mi-35, Mil Mi-26, Mil Mi-28N

I u ovom poglavlju postoji poseban dodatak u kojem Piotr Butowski na vrlo čitljiv način nabraja i prilično detaljno opisuje buduće armijske projekte poput LMTsV-4,5 (Mil Mi-54, Kazan Ansat-3), LMTsV (Kamov Ka-62), PSTDV Koptilschik (Mil Mi-38-3), PSSTDV (Mil Mi-37) kao i borbeni helikopter naredne generacije UVK.

 

Poglavlje 3: Izviđački i osmatrački avioni i helikopteri (Reconnaissance and Surveillance Aircraft)

-Beriev A-50 i A-100,Beriev An-30

-Iljušin Il-20

-Kamov Ka-31 i Ka-35

-Suhoj Su-24MR

-Tupoljev Tu-154M-LK1, Tu-214ON i Tu-214R

U posebno delu autor opisuje buduće sisteme za rano upozorenje i kontrolu kao i bespilotne sisteme IAI/UWCA Forpost i Jakovljevljevu Pčelu.

U opisu su još i Kronshtadt Inokhodets, Simonov Altius-M, TsAGI-ev Obzor i Vega Korsar.

Posebna pažnja je data i bespilotnim helikopterima kompanije Kamov (tipovi 135, 175, Albatros i 126).

 

Poglavlje 4: Vazduhoplovi posebne namene (Special  Mission Aircraft)

-Antonov An-12 (za elektronska dejstva)

-Beriev A-60 i Beriev Tu-142MR

-Iljušin/Mjasiščev Il-22

-Iljušin Il-80

-Iljušin/Beriev 82

-Mil Mi-8 (za elektronska dejstva)

-Vojni baloni (posebno interesantan deo pun odličnih prikaza i noviteta)

U ovom 4. poglavlju je dat i deo sa opisima budućih komandnih mesta u vazduhu (na strategijskom nivou) Zveno-3S i Foreytor-S, manji sistem kao što je Jastreb i taktički sistem Forvard-M.

 

Na kraju ovog prvog toma je spisak svih ruskih proizvođača vazduhoplova i vazduhoplovne tehnike sa odgovarajućim logoima. Prilično interesantan dodatak za sve ljubitelje vazduhoplovstva.

Za svaku vrstu i tip vazduhoplova je dat opis:

-proizvođač

-uloga

-posada

-konstrukcija i sistemi upravljanja

-pogonska grupa

-dimenzije

-težine

-performanse

-SUV

-avionika

-sistemi samozaštite

-naoružanje

-istorija

-proizvodnja i korisnici

-i mnoga drugi opisi

Knjiga „Russia’s Warplanes Volume 1“ na preko 250 stranica vrlo detaljno daje na uvid trenutni presek ruskog vazduhoplovstva po pitanju vazduhoplova koji su u upotrebi kao i onih koji će uskoro biti aktivni. Cela publikacija je ilustrovana sa odličnim fotografijama (iz kolekcija autora, saradnika, ruskog MO, konstrukcionih biroa, stranih RV-a…), dijagramima i skicama koji daju posebno vizuelno bogatstvo kompletnom sadržaju knjige i u mnogome (uz odličan tekst) pomažu da se napravi razlika između sličnih konstrukcija.

Definitivno, rusko vazduhoplovstvo je u velikoj ekspanziji a što je vrlo uočljivo u proteklih 10-12 godina. Kroz ovu knjigu Vol.1 i nedavno izdatu Vol.2 (koju trenutno obrađujemo za prikaz) dobija se vrlo kvalitetan pogled na ovu veliku i tehničko-tehnološki naprednu celinu ruske vojske.

P.S.-Ako do sada niste mogli da prepoznate neke ruske vazduhoplove ili da razlikujete njihove verzije i podverzije, nakon ove knjige mnoge stvari će naći svoje mesto i sve će postati mnogo jasnije.

Zahvaljujemo se HARPIA Publishing-u za ustupljeni primerak ove sjajne knjige.

 

 

ru1-2wru1-3w

 

 

 

 

 

 

 

 

ru1-4w