Hs-129 B-2/RIII, Zoukei-Mura, 1/32 (SWS No.17)

Hs-129 B-2/RIII (SWS No.17)
Zoukei-Mura, 1/32
Tekst i fotografije: Miroslav D. Šljivić


Nakon čuvene Štuke, avion u koji su berlinski ratni planeri najviše verovali kao novi nemački „protivotrov“ za protivničke oklopne snage koje su sve više jačale i lomile njihove divizije bio je Henšelov Hs-129. Zamišljen je kao dobro oklopljeni jednosed koji je bazirao uz samu liniju fronta ili u blizini očekivanih pravaca prodora neprijateljskih oklopnih snaga, opremljen sa dva francuska motora GnomRon (Gnome-Rhone M-14, svaki sa po 700ks)i naoružan sa dva mitraljeza MG17od 7.9mm, dva topa MG-151 od 20mm i jednim Mk 101 od 30mm te sa podvesom od 300kg bombi, bio je rado viđen od strane svojih trupa na zemlji kojima su protivnički oklop i utvrđene tačke tupili kandže. Praktično, ceo avion je bio konstruisan oko oklopne kade/kabine koja je bila smeštena tako da pilot ima što bolji pregled ispred sebe. Pilota je, pored oklopa kabine, štitilo i višeslojno oklopno staklo vetrobrana debljine 72mm. Zbog svog tog dodatnog oklopa, kabina je bila prilično skučena i opremljena sa minimalnim brojem instrumenata, nišan se nalazio van kabine (ispred vetrobrana), motorski instrumenti na unutrašnjim oplatama motora...
Zoukei-Mura nam je ponovo priredila još jednu dobro smišljenu premijeru u svojoj SWS priči. Ovaj put je reč o Henšelovom „otvaraču konzervi“  Hs-129B-2/RIII, avionu iz doba Drugog svetskog rata koji je namenski bio projektovan za napade na oklopne i dobro utvrđene ciljeve. Ovaj put, na 18 ramova u boji i jednim ramom sa prozirnim delovima tim Zoukei-Mure je uspeo da sa ukupno 428 delova predstavi ovaj vrlo interesantan avion. Zbog boje plastike prva misao pri otvaranju kutije mi je bila: Ah, MATCHBOX! Kada sam krenuo sa pregledom, odmah mi je u oko zapala neobičnost polutki trupa a što ne treba da čudi jer je i sam avion bio neuobičajenog poprečnog preseka. Iskreno, u prvom momentu sam shvatio šta je prednji a koji je zadnji deo trupa i tu sam stao i uzeo sastavnicu... Sklapanje počinje, po preporuci ZM tima sa motorskom grupom koju čine dva Gnom-Ron 14M četrnaestocilindrična (u duploj zvezdi po 7 cilindara) vazduhom hlađena motora. Za oba motora je predviđeno ukupno 70 delova koji su odlično izliveni. I na ovim su delovima zvezde motora tj. cilindrima(kao i na Ki-45) izliveni klipovi u različitim položajima (pogledati priložene fotografije). Velika je šteta što se oni neće videti nakon sklapanja ali se ipak dobija prava slika i tog skrivenog dela ove sjajne mašine. Podizači ventila, izduvna grana, cilindri i svi ostali delovi motora ostavljaju vrlo lep utisak na ramovima. Na samim ramovima sa delovima motroske grupe se nalaze i posebno određeni delovi od kojih se mogu napraviti postolja za motore te se i na taj način može dati mašti na volju prilikom planiranja neke diorame.
Kabinski kompleks je prilično spartanski kao i kod pravog aviona a zbog dodatog oklopa i na maketi je pomalo skučen. Kompletna konstrukcija kabine je vrlo uverljiva sa svim pripadajućim delovima i ona čini zaseban deo te se na kraju kalemi na trup. Ali... E to „ali“ se odnosi na pilotske vezove kojih ni ovde nema. U leđnoj oklopnoj ploči su predviđeni urezi za gurtne ali njih nema u kompletu čak ni u vidu dekala. Izrada intrument table je data u tri mogućnosti i to:
-kao plastični deo (J9) sa odličnim instrumentima u reljefu na koje ide kompletan dekal,
-isti taj deo (J9) ali na koji se nakon farbanja postavljaju dekali u svaki instrument posebno
-i na kraju kao prozirna instrument tabla koja se farba ali se prethodno maskiraju delovi sa instrumentima a dekal se lepi sa zadnje strane. Sva tri načina uz malo pažnje mogu da daju odličan rezultat.
„Rumpf“ ili što bi na nemačkom rekli trup aviona bi bila sledeća faza sklapanja mada se ovde trupu sasvim prirodno pridružuje i konstrukcija krila i to u već poznatom ZM maniru. Taj manir se ogleda u dodavanju kompletne konstrukcije krila sa glavnim ramenjačama i rebrima na sklopljen trup ali bez drugog pripadajućeg sadržaja kao što su rezervoari, naoružanje, oplate krila...to sve ide posle i vrlo verovatno bez velikih problema. Dakle, krila se kompletiraju u posebnoj fazi kada se dodaje oplata, motorski nosači i oplata motora, noge stajnog trapa. Kutije topovskog naoružanja (za topove MG151 od 20mm) mogu biti otvorene što je takođe veliki plus. Ako nekoga interesuje i na ovoj maketi je moguće ostaviti jedno krilo nepokriveno sa oplatom te će se videti cela struktura krila sa svim instalacijama u njemu. Naposletku, sklapanje se završava postavljanjem nišana, flapsova (na zemlji su u neutralnom položaju) i elerona, zatvaranjem pristupnih otvora naoružanja (ako se želi), kućišta sa topom MK101 (kalibra 30mm) i podvesa po želji (dve bombe ETC50) i naravno otvorenom i zatvorenom kabinom.
Kroz sve ovo me je provela fantastična sastavnica sa svojih 50 stranica na kojima su zaista sve neophodne informacije, uputstva i upozorenja na koja se nailazi prilikom sklapanja (koje sam već počeo). Set dekala je na listu A4 formata i posebno za ovu kutiju ga je dizajnirao čuveni Radu Brinzan. Dekale je u svom poznatom maniru odštampao sasvim dobro italijanski CARTOGRAF. Šema farbanja i dekali prate jedan Hs-129 B-2/RIII (W.Nr.0310) iz 4.(Pz)/Sch.G2 koji je leteo kao takav u Libiji februara 1943. Interesantno je da je ova jedinica zbog potreba u Severnoj Africi povučena sa Istočnog fronta i jedno vreme je aktivno učestvovala u borbama sa britanskim snagama. Kao dokaz ratovanja na istoku ima tri crvene petokrake na levoj strani kormila pravca...
Zaključak ovog kratkog predstavljanja nove makete Hs-129 B-2/RIII može biti samo krajnje pozitivan a donosim ga na osnovu viđenog. Obzirom da sam sastavljanje već započeo, prvi utisci su takođe vrlo pozitivni (a i delovi su veći :-)).
Zahvaljujem se timu Zoukei-Mura i gospodinu Šigeti na još jednoj odličnoj maketi i poslatom primerku.