Jak-1B, ZVEZDA, 1/48 (#4817)

Jak-1B
Zvezda, 1/48 (#4817)
Tekst i fotografije: Miroslav D. Šljivić


Moskovljanin Aleksandar Sergejevič Jakovljev je jedan od najplodnijih sovjetskih (i svetskih) avio konstruktora koji je ostavio vrlo značaj trag u vazduhoplovnoj istoriji. Njegova čista inženjerska misao i genijalna dovitljivost su stvorili jedan od najlakših lovaca Drugog svetskog rata, koren svih njegovih potonjih lovačkih konstrukcija i „nebesku čigru“ izuzetno čistih aerodinamičkih linija, lovac Jak-1. Ovaj čistokrvni lovac je bio kičma sovjetskih lovačkih pukova sve do 1943. kada su se pojavili naslednici iz ovog konstrukcionog biroa kao i druge vrlo uspele vazduhoplovne konstrukcije koje su, sa sve boljom obukom, okupatorima pomrsili konce na istočnom delu evropskog neba.
Prve verzije lovca Jak-1 su činile sastav četiri od 11 lovačkih pukova koji su bili u odbrani Moskve u jesen 1941. parirajući nemačkim Meseršmitima tipa F a nova poboljšana verzija lovca Jak-1B („kapljičasta“ kabina, novi motor VK-105PF, jače naoružanje...) je nastala u drugoj polovini 1942. da bi od početka 1943. ušla u serijsku proizvodnju. Ovaj sjajni lovac je bio jedno vreme okosnica i jugoslovenskih lovačkih jedinica na samom kraju rata sve dok ga nije zamenio Jak-3 a poslednji primerci su prebačeni u Školu specijalista koja se nalazila u Rajlovcu 1950. Odličan tekst o ovom avionu možete pronaći u neprevaziđenom maketarskom časopisu AEROPLAN u Monorami autora Milana Micevskog uz odlične crteže Aleksandra Kola.
Staro pravilo da pobednika ne treba menjati se i u ovom slučaju obistinilo dobrom procenom Zvezdinog menadžmenta po pitanju izbora jer je ova maketa lovca Jak-1B do sada neprevaziđena po pitanju tačnosti. Zvezdočka je uvek bila sklona saradnji sa drugim proizvođačima u smislu deljenja svojih odličnih maketa ili plasiranju tuđih što je i ovde slučaj jer se u kutiji nalazi plastika firme Accurate Miniatures. Iako je alat s kraja 90-ih godina prošlog veka na plastici se ne vide tragovi zamora. Na pet ramova u sivoj plastici nalazi se devedest delova u „odličnoj kondiciji“ bez fleša i sa dobro pozicioniranim tragovima od izbijača a na jednom ramu prozirne plastike imamo dva kompletna seta prozirnih delova sa dve instro table i ostalim delovima potrebnim za druge verzije ovog aviona. Prozirni delovi su za nijansu deblji ali bez anomalija i sa dobrom providnošću. Pored potrebnog seta prozirnih delova za Jak-1B, na tom ramu je i set prozirnih delova za ranije verzije.
Po Zvezdinoj sastavnici, maketa se sastavlja u 11 koraka, vrlo jednostavno kao i sam avion što je bio. Naravno, to ne znači da su i delovi proste table i gondole bez detalja. Naprotiv. Na delovima kabine se nalaze vrlo lepi detalji u reljefu a što je posebno prisutno na bočnim konstrukcijama kabine. Obzirom da je konstrukcija trupa bila od metalnih cevi, ovaj detalj kabine će posebno doći do izražaja ako se lepo ofarba i obogati. Sklapanje je klasično i po dosadašnjim iskustvima maketara koji su radili ovu maketu, velikih problema nema. Treba biti oprezan pri sklapanju gornjeg dela trupa sa polutkama odnosno postupiti po pravili „triput’ meri jednom lepi“. Na prednjem delu polutki trupa (motorski i kabinski delovi) se nalaze vrlo lepo ugravirane panelne linije i otvori obzirom da je bio obložen duraluminijumom dok se zadnji deo može pohvaliti lepim detaljima konstrukcije presvučene platnom. Površine gornjake krila su glatke jer su bile presvučene petoslojnim furnirom i na njima se nalaze samo potrebni pristupni otvori i davači. Stajni trap je vrlo jednostavan sa dve preklapajuće ploče koje su ga zatvarale u uvučenom stanju, točkovi su u dve verzije kao rasterećeni i pod opterećenjem što doprinosi „dinamici“ makete kada se sklopi. Od podvesa, na ramovima nalazimo set nevođenih raketa koji je bio standard za tadašnje sovjetske lovce tipa Jak i dva odbaciva podvesna rezervoara. Zanimljivo je i to što se na ramu G nalaze delovi za verziju sa skijama ali se u sastavnici oni nalaze neobeleženi. Moguće je da u nekoj skorijoj budućnosti Zvezda izbaci i tu verziju...
U kutiji nalazimo set dekala koji su matirani na sjajnoj podlozi. Dekali su odlično centrirani sa vrlo ubedljivim bojama i oni pokrivaju četiri aparata iz raznih perioda:
-Jak-1B majora Borisa N. Eremina, heroja SSSR iz 31. Gardijskog puka, jesen 1943.
-Jak-1B kapetana Pavela M. Čuvileva, komandanta 427. lovačkog puka iz avgusta 1943.
-Jak-1B iz 3.eskadrile 267. lovačkog puka koji je kasnije bio u sastavu našeg 113.lap-a i
-Jak-1B poručnika Litlofa iz jedinice Normandia-Niemen iz marta 1943.
Sva četiri aparata praktično pokrivaju tri osnovne šeme farbanja ovog aviona. Farbanje ranije faze (do 1943) sa crnom, zelenom i svetloplavom odozdo na sebi imaju Jakovi majora Eremina i kapetana Čuvileva dok Jak-1B iz 267.puka ima kasniju lovačku šemu (AMT 11, AMT 12 i AMT 7). Jak-1B poručnika Litlofa je obojen u zimsku „belu“ šemu.
Za nas je posebno interesantan Jak-1B sa kasnijom šemom farbanja iz 267.lovačkog puka i natpisom „Oslobođeni Donbas“ jer je leteo na našim prostorima a nakon rata je i preveden u registar tadašnjeg JRV-a. Ovaj isti avion je obrađen u spomenutoj Monorami o Jakovima 1B u AEROPLANU te se može uraditi prilično tačna maketa istog obzirom da je i šema farbanja koja je data u tom članku mnogo ubedljivija nego šema na Zvezdinom uputstvu (vidi se na fotografijama). Zvezda je inače u ovom pakovanju dala kolorni list A4 formata na kojem su predstavljena sva četiri spomenuta aparata a boje su date po Zvezdinom i Tamijinom standardu. Jedino što na prvi pogled fali su pilotski vezovi (u bilo kom obliku) pa tu na scenu uskače provereni češki Eduard sa svojim setovima ali o njima u posebnom članku.
Iako već neko vreme punoletna ova maketa ne pokazuje znake osetnog umora i ne gubi trku sa savremenim plastičnim rođacima te sam siguran da će rad na njoj biti vrlo zabavan jer sadržaj i izgled onoga što je u ovom Zvezdinom pakovanju prilično obećavaju.
Srećno maketarenje!