EMB-312 Tucano

Brazil’s turboprop success story
Izdavač: HARPIA Publishing
Autor: João Paulo Zeitoun Moralez
ISBN 978-0-9973092-3-2
Jezik pisanja: engleski
Prilog: Miroslav D. Šljivić
 

Embraerov EMB-312 Tucano (u daljem tekstu Tukano) je odavno ušao u legendu zbog svoje uspešnosti u primarnom poslu za koji je namenjen a to je obuka pilota. Zbog mogućnosti da pruži iste preformanse (a često i bolje) u manevrima u odnosu na mlazne vazduhoplove za obuku a sve to za mnogo manje novca i ukupnih troškova (koji su drastično smanjeni i zbog jednostavnijeg održavanja), Tukano je postao pravi miljenik mnogih RV-a kao odlična platforma za obuku.
Izdavačka kuća HARPIA Publishing nas je obradovala sa još jednim odličnim izdanjem iz sveta vazduhoplovstva. Knjiga EMB-312 Tucano – Brazil’s turboprop success story nam predstavlja kompletnu priču o ovom vazduhoplovu na 256 stranica koje su uz odličan tekst poznatog brazilskog autora ilustrovane sa preko 130 vrlo kvalitetnih fotografija, 84 odlična crteža/profila (koje potpisuje Murilo Camargo Martins) i mnogo odlično prezentovanih informacija kroz tabele i grafikone.
Knjiga je sročena u klasičnoj formi sa istorijom Embraera na početku, nukleusom ideje o konstruisanju Tukana, odlično predstavljenim problemima tokom nastanka a potom i nuđenja na upotrebu brazilskom RV-u, ulaskom u priču sa britanskim Šortom (Short Brothers) koja je bila jedan od odlučujućih faktora daljeg razvoja i plasmana ovog odličnog aviona.
Kroz ceo tok priče o razvoju, plasmanu i upotrebi Tukana u brazilskom a potom i drugim vazduhoplovstvima, autor nas vodi kroz čitav niz raznih događaja koji su vezani za tehničke i razvojne probleme, želje potencijalnih kupaca a zatim i samih korisnika, način predstavljanja Tukana kao vazduhoplovne platforme „velikim igračima“ na Farnborou i LeBuržeu, lobiranja...
Za maketare je ova knjiga pravi izvor informacija koji se ogleda u šemama bojenja (sa datim FS brojevima), odličnim fotografijama detalja kao što su izbaciva sedišta, instrumentalne table, stajni trapovi...
Ljubitelji vazduhoplovne tehnike i istorije će biti izuzetno zadovoljni obiljem informacija koje su im stavljenje na raspolaganje (informacije o svakom proizvedenom Tukanu) i mogućnosti da dobiju kompletnu sliku o jednom veoma uspelom projektu koji je još uvek vrlo živ.
Zbog svojih karakteristika i dokazane pouzdanosti tokom upotrebe, Tukano nije bio samo školski avion nego je uspeo i da se održi u vrlo zahtevnim angažmanima tokom borbenih/patrolnih zadataka u nekoliko RV-a.
Pored Brazila, niz zemalja je koristilo ili još uvek koristi Tukana u aktivnoj službi:

 • Angola
 • Argentina
 • Kolumbija
 • Egipat
 • Francuska
 • Honduras
 • Iran
 • Irak
 • Kenija
 • Kuvajt
 • Mauritanija
 • Paragvaj
 • Peru
 • Velika Britanija
 • SAD i
 • Venecuela

U ovoj sjajnoj knjizi se mogu naći i kompletni podaci/razlike za brazilski Embraer EMB-312 Tucano u odnosu na britanski Short S.312 Tucano (vrlo zanimljivo) kao i svi amblemi vazduhoplovnih jedinica koje su koristile ili još uvek koriste ovaj vazduhoplov.
Vrlo uspešan naslednik Tukana je EMB-314 Super Tucano pa je jedan poseban deo knjige posvećen i nastanku ovog aviona a u cilju najave novoizašle knjige o Super Tukanu.
Ova knjiga, pored opisa odličnog aviona, predstavlja i vrlo uspešan prikaz načina kako se relativno mala vazduhoplovna industrija (naravno, pre 40ak godina) uspela izboriti sa velikim industrijama tehničko/tehnološki vrlo organizovanih zemalja te naći svoje mesto koje i danas sa velikim trudom i ponosom čuvaju. Zahvaljujući Embraeru, Brazil definitivno nije samo zemlja fudbala i karaoka nego je velikim slovima upisan i u vazduhoplovni svet u kojem danas čini značajan faktor.
Knjigu toplo preporučujem ljubiteljima vazduhoplovstva a HARPIA PUBLISHING-u se zahvaljujem na ustupljenom primerku knjige.