YUGOSLAV FIGHTER COLOURS 1918-1941 VOL.1

Yugoslav Fighter Colours 1918-1941. Volume 1
Izdavač: MMP Books

WHITE SERIES
Autori: Ognjan Petrović i Đorđe Nikolić
Jezik pisanja: engleski
ISBN 978-83-65958-57-0
Prilog: Darko Mladenović


Svi mi koji smo dugi niz godina, bilo kao maketari ili vazduhoplovni entuzijasti, tragali za podacima o šemama farbanja i označavanja aviona koji su leteli u jugoslovenskom vazduhoplovstvu napokon imamo u rukama knjigu koja će nam pomoći da razrešimo sve dileme koje smo imali, bar što se tiče lovačkih aviona u periodu 1914-1941. godine.
Knjiga je formata A4, sa tvrdim koricama na 192 strane štampane u koloru sa obiljem fotografija i fantastičnim ilustracijama koje potpisuje Ognjan Petrović. U uvodnom delu knjige autori navode kratak istorijski pregled razvoja vojnog vazduhoplovstva u periodu između dva svetska rata sagledavajući neke od prelomnih trenutaka u izboru tipova vazduhoplova koji su nabavljani za potrebe vojnog vazduhoplovstva. Autori posebnu pažnju poklanjaju i domaćoj vazduhoplovnoj industriji i njenim kapacitetima u proizvodnji vazduhopova i opreme kao i vazduhoplovnoj infrastrukturi i možda i najvažnijem segmentu obuke vazduhoplovnog osoblja. Na samom kraju uvodnog dela možemo pročitati o lovačkim jedinicama  vojnog vazduhoplovstva kao i njihovoj ulozi tokom aprilskog rata.
U prvom nastavku knjige obrađeni su sledeći lovački avioni:
Nieuport 24/27
Spad S.7 C1/S.13 C1
Albatros D.III Ba.253 (Oef)
Phonix D.I/D.II
Aviatik (Berg) D.I
Ansaldo SVA-5
Bristol F.2b Fighter
Dewoitine D.1 C1
Dewoitine D.9 C1
Dewoitine D.27 C1
Avia BH-33
Potez Hispano (25A2)
Svaki od navedenih aviona se može posmatrati kao posebna tema u okviru koje su autori naveli kratak istorijat razvoja tipa aviona, zatim njihovu upotrebu u domaćem vazduhoplovstvu i naravno njihovo farbanje i označavanje. Posebna pažnja je posvećena i eventualnim modifikacijama koje su rađene u „domaćoj radinosti". Sve navedeno je potkrepljeno istorijskim činjenicama, mnoštvom fotografija i odličnim ilustracijama sa posebnim osvrtom na specifične oznake koje su pojedini avioni nosili. Za kraj pohvalio bih i impresivnu listu izvora (bibliografiju) koju su autori koristili što će svakako biti od velike koristi svima koji bi želeli da dalje istražuju ovu temu i da možda pročitaju i saznaju i više o tome. Ova knjiga je namenjena širokom spektru čitalačke publike od istoričara preko maketara do vazduhoplovnih entuzijasta. Iskreno se radujem drugom nastavku knjige koja će zaokružiti priču o dnevnim lovačkim avionima jugoslovenskog vazduhoplovstva u periodu od 1918. do 1941. godine.