Dunav 1255

Dunav1255, maj 2016, Novi Sad, Srbija
Tekst i fotografije: Nikola Rađenović

Već drugu godinu zaredom, u Novom Sadu, održalo se maketarsko takmičenje i izložba maketa „Dunav 1255“. Ovo takmičenje teži da stvori novu tradiciju što se tiče okupljanja maketara sa Balkana, a i da približi srpsku maketarsku scenu celoj Evropi. Kao i prošle godine, takmičenje i izložba su bili smešteni u prostoru Tehnološkog fakulteta. Organizacija takmičenja bila je u rukama članova Maketarskog kluba „Novi Sad“ – IPMS Novi Sad. U takmičarskom delu su nastupili maketari iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Makedonije i BiH-Republike Srpske sa ukupno 194 makete. Svoje štandove su imali pored kluba domaćina i klubovi iz Beograda.

Maketarsku atmosferu je upotpunila i lepa maketarska berza.